Zmiany w funkcjonowaniu Centrum Nauki i Kultury

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w terminie od dnia 12 marca 2020 roku do dnia 25 marca 2020 roku celem zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych. Biura Centrum Nauki i Kultury pracują zgodnie z harmonogramem czasu pracy Uniwersytetu.

Kontakt:

Mateusz Pawlusiński
e-mail: mpawlusinski@ujk.edu.pl
tel.  41 349 73 54 
mobile: 509 711 479

Marzena Sochacka
e-mail: m.sochacka@ujk.edu.pl
tel. 41 349 78 95

 Do odwołania uczelnia nie organizuje imprez masowych oraz nie jest udostępniany Klub Studencki WSPAK w celu organizacji imprez.

Skip to content