Kontakt

Koordynator Centrum Nauki i Kultury
Mateusz Pawlusiński
e-mail: cnk@ujk.edu.pl
tel.: 41 349-73-54

W sprawach przedsięwzięć kulturalnych
Mateusz Pawlusiński
e-mail: mpawlusinski@ujk.edu.pl
mobile: 509 711 479

W spawach przedsięwzięć naukowych
mgr Marzena Sochacka
e-mail: m.sochacka@ujk.edu.pl
tel. 41 349-78-95
mobile: 501 559 851

ul. Śląska 15
25-328 Kielce
pok. nr 08

Related Images:

Skip to content