SKN „Lider”

  • Jednostka: Katedra Zarządzania
  • Opiekun: mgr Paulina Kozieł
  • Kontakt: ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: nauki o zarządzaniu i jakości
Zarząd: 
Przewodniczący: Weronika Drabik
Zastępca: Sandra Kuś
Sekretarz: Karolina Stańczak

Related Images:

Skip to content