8-10.06.2020 – XXIX Ogólnopolska e-Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko”

Centrum Nauki i Kultury
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach

zaprasza do udziału

w XXIX Ogólnopolskiej
e-Konferencji Studenckich Kół Naukowych

„Człowiek i jego środowisko”

pod patronatem JM Rektora UJK w Kielcach 

prof. zw. dr. hab. Jacka Semaniaka

 

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych badań naukowych i integracja studenckiego środowiska naukowego.

Komitet Honorowy:
dr Marek Stachurski
dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK, Prorektor ds. Kształcenia 

Komitet Naukowy:
Przewodniczący: dr hab. prof. UJK Artur Zieliński
Wiceprzewodniczący: dr hab. prof. UJK Stanisław Cygan
Sekretarz: dr Tomasz Łączek, mgr Marcin Walczak

Komitet Organizacyjny:
Przewodniczący: dr Janusz Krywult, dr Marcin Szplit
Wiceprzewodniczący: mgr Marzena Sochacka, dr Joanna Rogalska
Sekretarz: dr Aneta Węgierek-Ciuk
Członkowie: Paweł Kwiecień, Mateusz Pawlusiński

Skład Komisji Konkursowej:

Sekcja I:
dr hab. prof. UJK Stanisław Cygan
dr hab. prof. UJK Paulina Forma
dr Tomasz Łączek
dr Marcin Szplit
mgr Marcin Walczak

Sekcja II:
dr Janusz Krywult
dr Joanna Rogalska
dr Michał Stachura
dr Aneta Węgierek-Ciuk
dr hab. prof. UJK Artur Zieliński                    


8 czerwca 2020 r. – poniedziałek 

8:00 – 9:00        Logowanie uczestników Konferencji

9:00 – 9:30         Rozpoczęcie XXIX Konferencji  Studenckich Kół Naukowych
                           Rektor UJK w Kielcach prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak
                           Prorektor ds. Kształcenia dr hab. prof. UJK Monika Szpringer

10:00 – 12:00     Prezentacje Sekcji I – panel I

12:00 – 12:30     Przerwa

12:30 – 17:00     Prezentacje sekcji I – panel II


9 czerwca 2020 r. – wtorek  

8:30 – 9:00         Logowanie uczestników Konferencji

9:00 – 12:00       Prezentacje Sekcji II – panel I

12:00 – 12:30     Przerwa

12:30 – 16:00     Prezentacje Sekcji II – panel II


10 czerwca 2020 r. – środa

9:30 – 10:00       Logowanie uczestników Konferencji   

10:00 – 12:00     Prezentacje Sekcji Posterowej

12:00 – 13:00     Rozstrzygnięcie Konkursu na najlepszą prezentację

13:00                  Ogłoszenie wyników Konkursu

Sekcja I

08 czerwca 2020 r – poniedziałek

 

1000 –1200    panel I

 1. Agnieszka Prokop, I rok filologii germańskiej, studia II stopnia

Koło Naukowe Germanistów

Uniwersytet  Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Opiekun naukowy referatu: dr Magdalena Łomzik

Prawa mniejszości narodowych w Republice Federalnej Niemiec na przykładzie mniejszości serbołużyckiej

 

 1. Patrycja Szczypińska, I rok filologii germańskiej, studia II stopnia

Koło Naukowe Germanistów

Uniwersytet  Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Opiekun naukowy referatu: dr Magdalena Łomzik

Tłumaczenie niemieckiej tymczasowej karty informacyjnej leczenia szpitalnego na język polski

 

 1. Martyna Babraj, I rok filologii germańskiej, studia II stopnia

Koło Naukowe Germanistów

Uniwersytet  Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Opiekun naukowy referatu: dr Magdalena Łomzik

Niemieckie rzeczowniki złożone w tekście Niemieckiej Ustawy Zasadniczej i ich polskie odpowiedniki

 

 1. Sylwia Hołda, I rok filologii germańskiej, studia II stopnia

Koło Naukowe Germanistów

Uniwersytet  Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Opiekun naukowy referatu: dr Magdalena Łomzik

Teksty narracyjne we wczesnoszkolnym nauczaniu języka niemieckiego jako obcego na przykładzie podręcznika „Ich und du neu

 

 1. Michał Kubicz, IV rok zarządzania finansami państwa i samorządu

terytorialnego, studia jednolite magisterskie

Koło Naukowe Zarządzania Jakością

Uniwersytet  Ekonomiczny w Krakowie

Opiekun naukowy referatu: dr inż. Mariusz Giemza

Transfery piłkarskie w ligach europejskich jako forma inwestycji kapitału klubu

 

 1. Natalia Stachurska, III rok prawa, studia jednolite magisterskie

Koło Naukowe Zarządzania Jakością

Uniwersytet  Wrocławski

Zasady gwarancyjne oskarżonego w postepowaniu karnym

 

 1. Marta Sokół, II rok zarządzania, studia II stopnia

Aleksandra Styk, II rok zarządzania, studia II stopnia

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Finansami „Profit”

Politechnika Lubelska

Opiekun naukowy referatu: dr hab. inż. prof. PL Artur Paździor 

Rola zasobów niematerialnych w kształtowaniu wartości wybranych spółek publicznych

 

 1. Szymon Pietryka, III rok pedagogiki, studia I stopnia

Szymon Uliasz, III rok pedagogiki, studia I stopnia 

Studenckie Koło Naukowe Twórczych Pedagogów

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

Opiekun naukowy referatu: dr Małgorzata Wójcik 

Wsparcie społeczne w recepcji podopiecznego (bezdomnego mężczyzny) i opiekunki placówki św. Brata Alberta

 

 

 

 

 

1230 – 1700   – panel II

 

 1. Katarzyna Fiuk, III rok prawa , studia jednolite magisterskie

Studenckie Koło Naukowe „Prawa”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy referatu: dr Hubert Kaczmarczyk

Ochrona środowiska naturalnego  prawem człowieka? Prawo do czystego środowiska w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

 

 1. Angelika Ostrowska, III rok zarządzania, studia I stopnia

Studenckie Koło Naukowe „Lider”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy referatu: mgr Paulina Kozieł

Merchandising jako forma wzrostu sprzedaży

 

 1. Mateusz Pacierz, III rok finansów i rachunkowości,

studia I stopnia

Studenckie Koło Naukowe „Lider”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy referatu: mgr Paulina Kozieł

Social media jako podstawa reklamy przedsiębiorstwa na przykładzie działalności klubów sportowych

 

 1. Monika Biernacka, III rok pielęgniarstwa, studia I stopnia

Studenckie Koło Naukowe „Lider”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy referatu: mgr Paulina Kozieł

Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze usług medycznych
w Polsce

 

 1. Przemysław Znojek, III rok literaturoznawstwa, studia III stopnia

Studenckie Koło Naukowe „Pryzmat”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy referatu: dr hab. prof. UJK Zbigniew Trzaskowski

Proza autobiograficzna Oty Pavla

 

 1. Dagmara Śniowska, II rok literaturoznawstwa, studia III stopnia

Studenckie Koło Naukowe „Pryzmat”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy referatu: dr hab. prof. UJK Zbigniew Trzaskowski

Mieszczanin  w elitarnym środowisku. Refleksja nad społeczeństwem
w Biesiadzie u hrabiny Kotłubaj Witolda Gombrowicza

 

 1. Luiza Wieczorek, II rok dziennikarstwa i komunikacji społecznej,
  studia I stopnia

Studenckie Koło Naukowe Młodych Medioznawców „Mediasfera”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy referatu: dr hab. prof. UJK Aleksandra Lubczyńska Czasopisma tworzone przez studentów i dla studentów w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji UJK w Kielcach w latach 2006-2019

 

 1. Aleksandra Zebrzowska, I rok filologii angielskiej,

             studia II stopnia

Koło Naukowe Studentów i Doktorantów „Tekst”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy referatu: dr hab. prof. UJK Oleg Leszczak

Markery ironii i satyry w humorze na podstawie wybranych tekstów Andrzeja Poniedzielskiego

 

 1. Joanna Wrzoskiewicz, I rok filologii germańskiej, studia II

             stopnia

Koło Naukowe Studentów i Doktorantów „Tekst”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy referatu: dr hab. prof. UJK Oleg Leszczak

Mentalność narodowa Rosjan przedstawiona w Russendisko  Wladimira Kaminera

 

 1. Martyna Kuroś, I rok pedagogiki, studia II stopnia

Studenckie Koło Naukowe „Paradygmat”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy referatu: dr Tomasz Łączek

Zaburzenia integracji sensorycznej i ich wpływ na funkcjonowanie dzieci

 

 1. Piotr Raczyński, II rok pedagogiki, studia II stopnia

Studenckie Koło Naukowe „Animus”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy referatu: dr hab. prof. UJK Anna Wileczek

Madkizm i madkomowa. Językowo – kulturowy obraz zjawiska społecznego

 

 1. Anna Kwaśniewska, II rok pedagogiki, studia II stopnia

Studenckie Koło Naukowe „Animus”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy referatu: dr hab. prof. UJK Anna Wileczek

Memo-edukacja. O potencjale edukacyjnym memów

 

 1. Dominika Czarnota, II rok pedagogiki, studia II stopnia

Studenckie Koło Naukowe „Animus”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy referatu: dr hab. prof. UJK Anna Wileczek

Pomiędzy pruderia a perwersją. Intymność (seksualność) jako temat
w komunikacji młodzieży

 

 1. Sara Terelak, II rok pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

             studia I stopnia

Studenckie Koło Naukowe „Motor”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy referatu: dr Magdalena Lelonek

Czy możemy być całodobowi ? Korzyści i zagrożenia płynące
z funkcjonowania non stop

 

 1. Piotr Janeczek, II rok psychologii, studia jednolite magisterskie

Paulina Lesiewicz, I rok psychologii, studia jednolite magisterskie

Studenckie Koło Naukowe Psychologii Pozytywnej

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy referatu: dr Justyna Mróz

Rozumienie miłości przez młodych dorosłych wychowanych
w rodzinach pełnych i niepełnych

 

 1. Paweł Kosowski, II rok psychologii, studia jednolite magisterskie

Studenckie Koło Naukowe Psychologii Pozytywnej

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy referatu: dr Justyna Mróz

Style poczucia humoru a stres

 

 1. Weronika Jarosz, II rok psychologii, studia jednolite magisterskie

Studenckie Koło Naukowe Psychologii Pozytywnej

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy referatu: dr Justyna Mróz

Zatroszczę się o siebie jutro – co łączy prokrastynację i troskę
o siebie?

 

 1. Katarzyna Pietrzyk, II rok filologii polskiej, studia II stopnia

Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy referatu: dr hab. prof. UJK Stanisław Cygan

Wizerunek byka w reportażu Walka byków. Wspomnienia z Hiszpanii Henryka Sienkiewicza

 

 

 

 

Sekcja II

09 czerwca 2020 r – wtorek

900 – 1200 – panel I

 1. Piotr Boszczyk , III rok kierunku lekarskiego, studia jednolite magisterskie

             Kinga Wrzesińska, III rok kierunku lekarskiego, studia jednolite     magisterskie

Studenckie Koło Naukowe „Eskulap”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy referatu: dr hab. n. med. Marcin Sadowski 

Wpływ wirusa HPV na tworzenie się zmian nowotworowych okolic genitalnych u kobiet i mężczyzn

 

 1. Grzegorz Chmielewski, V rok kierunku lekarskiego, studia jednolite magisterskie

         Kajetan Zgubieński, V rok kierunku lekarskiego, studia jednolite          magisterskie

Studenckie Koło Naukowe „Eskulap”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy referatu: dr hab. n. med. Marcin Sadowski 

Rzekoma niedoczynność przytarczyc – wyzwania i pułapki
w diagnostyce rzadkiej choroby

 

 1. Kamil Pytlak, III rok kierunku lekarskiego, studia jednolite magisterskie

Studenckie Koło Naukowe „Eskulap”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy referatu: dr hab. n. med. Marcin Sadowski 

Miażdżyca – najczęstsza choroba krajów cywilizacji zachodniej

 

 1. Kamila Bołtuć, V rok kierunku lekarskiego, studia jednolite magisterskie

Studenckie Koło Naukowe „Koło Willisa”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy referatu: prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek 

Okrelizumab w leczeniu stwardnienie rozsianego

 

 1. Robert Dziugieł, V rok kierunku lekarskiego, studia jednolite magisterskie

Studenckie Koło Naukowe „Koło Willisa”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy referatu: prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek 

Ketamina w walce z depresją, czyli stary anestetyk w nowej odsłonie

 

 1. Arkadiusz Bociek, V rok kierunku lekarskiego, studia jednolite magisterskie

Studenckie Koło Naukowe „Koło Willisa”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy referatu: prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek 

Suplementy i substancje pochodzenia naturalnego wspomagające zapobieganie i leczenie infekcji górnych dróg oddechowych

 

 1. Edyta Dziewisz, II rok nauk o zdrowiu, studia III stopnia

          Kamil Markowski, II rok nauk o zdrowiu, studia III stopnia

Studenckie Koło Naukowe „Medyk”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy referatu: dr hab. n. hum. prof. UJK Grażyna Nowak-Starz 

Wpływ choroby alkoholowej na sytuacje społeczno-rodzinną wśród pacjentów Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy

 

 1. Katarzyna Fortunka, II rok pielęgniarstwa, studia II stopnia

Studenckie Koło Naukowe „Medyk”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy referatu: dr hab. prof. UJK Monika Szpringer   

Agresywny pacjent – nieodłączny element w praktyce pielęgniarskiej

 

 1. Olaf Francik, II rok pielęgniarstwa, studia II stopnia

Studenckie Koło Naukowe „Medyk”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy referatu: dr hab. prof. UJK Monika Szpringer   

Poporodowe zapalenie tarczycy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1230 – 1600   – panel II

 1. Aleksandra Lodzińska, II rok pedagogiki przedszkolnej
  i wczesnoszkolnej, studia I stopnia

Studenckie Koło Naukowe „Motor”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy referatu: dr Magdalena Lelonek

Niezależność, od której łatwo się uzależnić – fonoholizm wśród młodego pokolenia

 

 1. Magdalena Płódowska, III rok biologii, studia III stopnia

Studenckie Koło Naukowe Radiobiologów „Curie”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy referatu: dr Aneta Węgierek- Ciuk 

Dozymetria biologiczna. Metody cytogenetycznej rekonstrukcji otrzymanej dawki promieniowania jonizującego – test mikrojądrowy

 

 1. Wiktoria Norberczyk, II rok biotechnologii, studia II stopnia

Szymon Osowski, II rok kosmetologii, studia II stopnia

Studenckie Koło Naukowe Radiobiologów „Curie”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy referatu: dr Aneta Węgierek- Ciuk 

Właściwości promieniochronne kwasu askorbinowego

 

 1. Wiktoria Krakowiak, II rok biotechnologii, studia II stopnia

Studenckie Koło Naukowe Radiobiologów „Curie”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy referatu: dr Aneta Węgierek- Ciuk 

Wpływ mumio Shilajit na apoptozę komórek VH10 traktowanych promieniowaniem UVA

 

 1. Agnieszka Baliga, II rok biotechnologii, studia II stopnia

Studenckie Koło Naukowe Radiobiologów „Curie”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy referatu: dr Aneta Węgierek- Ciuk 

Wpływ koraliny na promieniowrażliwość komórek HeLa

 

 1. Dawid Karpiński, II rok inżynierii danych, studia I stopnia

Studenckie Koło Naukowe „Solution”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy referatu: dr inż. Przemysław Ślusarczyk 

Raspberry Pi jako podstwa automatyki domowej

 

 1. Małgorzata Myszona, II rok inżynierii danych, studia I stopnia

Studenckie Koło Naukowe „Solution”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy referatu: dr inż. Przemysław Ślusarczyk 

Bezpieczeństwo sieci komputerowych

 

 1. Małgorzata Myszona, II rok inżynierii danych, studia I stopnia

Studenckie Koło Naukowe Astronomów „Kwazar”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy referatu: dr Janusz Krywult  

Gdzie człowiek nie może, tam robota pośle

 

 1. Joanna Raus, III rok turystyki i rekreacji, studia I stopnia

Studenckie Koło Naukowe Turystyki „Bez Nazwy”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy referatu: dr hab. prof. UJK Artur Zieliński   

Możliwości rozwoju turystyki w Kielcach

 

 1. Marta Ludew, III rok ochrony środowiska, studia I stopnia

Studenckie Koło Naukowe  Geoekologów 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy referatu: prof. zw. dr hab. Marek Jóźwiak    

Metody pomiaru zanieczyszczenia powietrza w Polsce na przykładzie Stacji Monitoringu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 1. Izabela Oleś, I rok pielęgniarstwa, studia II stopnia

Studenckie Koło Naukowe „Biom”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy referatu: dr n. o zdrowiu Monika Pierzak  

Opieka pielęgniarska nad chorym po amputacji palca, jako powikłania zespołu stopy cukrzycowej w przebiegu niewyrównanej cukrzycy
typu II

 

 1. Dominika Gębska, I rok logopedii ogólnej i klinicznej, studia II stopnia

Studenckie Naukowe Koło Logopedyczne

Warszawski Uniwersytet  Medyczny

Opiekun naukowy referatu: dr n. med. Barbara Jamróz  

Nauczyciele w grupie wysokiego ryzyka zaburzeń i chorób zawodowych ze strony narządu głosu

 

 

 

Sekcja posterowa

10 czerwca 2020 r – środa

1000 – 1200

 

 1. Małgorzata Myszona, II rok inżynierii danych, studia jednolite magisterskie

Studenckie Koło Naukowe „Kwazar”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy posteru: dr Janusz Krywult 

Fale radiowe a zdrowie człowieka

 

 1. Małgorzata Myszona, II rok inżynierii danych, studia jednolite magisterskie

Studenckie Koło Naukowe „Solution”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy posteru: dr inż. Przemysław Ślusarczyk

Portale społecznościowe w XIX wieku

 

 1. Dawid Karpiński , II rok inżynierii danych, studia jednolite magisterskie

Studenckie Koło Naukowe „Solution”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy posteru: dr inż. Przemysław Ślusarczyk

Wpływ Internetu na nasze życie

 

 1. Anna Nowak , II rok fizyki, studia II stopnia

Studenckie Koło Naukowe „Neutrino”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy posteru: dr hab. Aldona Kubala-Kukuś

Obrazowanie struktury wewnętrznej małych obiektów
z wykorzystaniem metody
μxct

 

 1. Magdalena Rudnik , I rok fizyki, studia II stopnia

Studenckie Koło Naukowe „Neutrino”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opiekun naukowy posteru: dr hab. Aldona Kubala-Kukuś

Określenie temperatury przejścia rutyl-anataz z wykorzystaniem dyfrakcji rentgenowskiej

 

Skip to content