2022.04.22 – 31. Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko”

Centrum Nauki i Kultury UJK
zaprasza do uczestnictwa w interdyscyplinarnej|
31. Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych
„Człowiek i jego środowisko”
pod patronatem JM Rektora UJK w Kielcach prof. dr. hab. Stanisława Głuszka

 

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych badań naukowych i integracja studenckiego środowiska naukowego. Zapraszamy członków Studenckich Kół Naukowych, studentów studiów pierwszego
i drugiego stopnia oraz słuchaczy szkół doktorskich.

Wystąpienia można zgłaszać w ramach trzech sekcji:

Sekcja I obejmująca następujące dziedziny:
– nauki humanistyczne,
– nauki społeczne,
– nauki teologiczne,
– sztukę.

Sekcja II  obejmująca następujące dziedziny:
– nauki ścisłe i przyrodnicze,
– nauki medyczne i nauki o zdrowiu,
– nauki rolnicze,
 nauki inżynieryjno-techniczne,

Sekcji posterowej – wszystkie dziedziny nauki.

Konferencja odbędzie się w terminie 22 kwietnia 2022 r.

 

Druki zgłoszenia uczestnictwa oraz pozostałe niezbędne informacje znajdują się na stronie:
https://ujk.edu.pl/konferencja_skn_czlowiek_i_jego_srodowisko_31.html

Skip to content